The World Hum Map and Database Project

Het Hum project van Dr. Glen MacPherson

Dr. Glen MacPherson

Dr. Glen MacPherson

Toen in 2012 Dr. Glen MacPherson in aanraking kwam met “the hum” oftewel laagfrequent geluid, is hij dit wereldwijde fenomeem gaan bijhouden via zijn “The World Hum Map and Database Project”.

Binnen dit project kan iedereen zijn melding maken en wordt wereldwijd vastgelegd waar “de brom” wordt waargenomen. Met zijn gedachtegang dat de technologie om ons heen snel verandert, wil hij een link gaan leggen tussen de technologische innovatie en het toenemende personen dat de brom kan waarnemen.

Als je nog geen melding gedaan hebt op The World Hum Map and Database Project, doe dat dan even via de onderstaande link:

http://thehum.info/

Volg het blog van Dr. Glen MacPherson

The World Wide Hum Blog

The World Wide Hum Blog