RIVM onderzoek naar Laagfrequent Geluid

Het onderzoek van het RIVM omtrent Laagfrequent Geluid.

RIVM Laagfrequent Geluid

RIVM Laagfrequent Geluid

De laatste jaren is er meer aandacht voor laagfrequent geluid en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan. Het aantal klachten dat aan blootstelling aan laagfrequent geluid wordt toegeschreven, lijkt toe te nemen, net als de bezorgdheid erover. Volgens voorlopige schattingen is ongeveer twee procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder ernstig gehinderd door laagfrequent geluid. Dat blijkt uit een onderzoek dat het RIVM onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het betreft een oriënterend onderzoek, waarin het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook de aanbeveling doet om het probleem voor bronnen, zoals wegverkeer, koelingssystemen en warmtepompen, systematischer te onderzoeken.

In 2019 staat een onderzoek gepland dat zich richt op 1) klachten in verband met laagfrequent geluid 2) (nieuwe) bronnen van laagfrequent geluid 3) regionale verschillen in hinder van laagfrequent geluid.

Via de onderstaande link komt u uit op de pagina van het RIVM, waar u alles terug vindt omtrent het RIVM onderzoen naar Laagfrequent Geluid.

https://www.rivm.nl/geluid/laagfrequent-geluid

RIVM onderzoek PDF

RIVM onderzoek PDF