LFg en LFg+ Wat is het verschil?

LFg vs LFg+

LFg-LFg+

Naast LFg (het waarnemen van laagfrequent geluid waarbij we een vermoedelijke bron locaal zou kunnen zijn) is er ook een variant, welke we LFg+ noemen. Het kan hierdoor lastig zijn onder lotgenoten om met elkaar te communiceren, als men niet een gelijke LFg variant ervaart. Bij LFg is men veel bezig met een locale bron, omdat men het geluid elders niet ervaart. Mensen met LFg+ ervaren de brom op veel andere locaties of soms overal.

Stichting Laagfrequent Geluid schrijft het volgende:

De laatste jaren komen er wereldwijd steeds meer meldingen van ernstige hinder door laagfrequent geluid, terwijl er geen duidelijk akoestisch LFg gemeten wordt. Deze variant wordt vrijwel overal en continu waargenomen en vertoont bij waarnemers opvallende overeenkomsten, zowel
qua omschrijving (geluid van een dieselmotor op afstand, brom, pulserende gons, gevoel van trillingen of elektriciteit in het lichaam), als qua waarneming (over het hele land gelijktijdige variaties in volume en karakter). In veel gevallen hebben gehinderden al een uitgebreide zoektocht achter de
rug, maar geen bron kunnen vinden.

Tot nu toe is het onduidelijk of de wereldwijd waargenomen hinder een gemeenschappelijke bron heeft of dat het wellicht een nieuw fenomeen betreft. Zo zouden andere natuurkundige aspecten / elementen een rol kunnen spelen, zoals elektriciteit en/of elektro-magnetische velden (EMv). Van
EMv is het bijvoorbeeld bekend dat het zich in het binnenoor kan omzetten tot hoorbaar geluid.
Ook zou daardoor wellicht het neurologisch systeem beïnvloed kunnen worden, waardoor veel mensen de ervaring van trilling en elektriciteit ondervinden.
Omdat over deze materie nog geen duidelijkheid bestaat, wordt het voorlopig ‘LFg+’ genoemd, dit in tegenstelling tot het ‘conventionele LFg’ van akoestische oorsprong.

bron: Stichting Laagfrequent Geluid

Informatie omtrent LFg en LFg+ via Stichting Laagfrequent Geluid

LFg-LFg+sample