Artikel over LFg en het onderzoek RUG verschenen in het tijdschrift Neuropraxis.

Om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor LFg heeft de RUG dit onderwerp onder de aandacht gebracht bij andere experts en professionals tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten.

Er was tijdens deze bijeenkomsten veel aandacht voor ons onderzoek.
Daarnaast is er een artikel over LFg en het onderzoek dat we doen verschenen in het tijdschrift “Neuropraxis”. Dit tijdschrift wordt gelezen door professionals en we hopen op deze manier de mogelijke gevolgen van LFg onder hun aandacht te brengen.

Nieuwsbrief over het onderzoek: Laagfrequentgeluid – Een omgevingsstressor December 2019

Laagfrequent geluid als omgevingsstressor in relatie tot neuropsychologische beperkingen