LFg onder de grond: Gasleidingen zorgen voor mogelijke gezondheidsrisico’s.

Er gaat overal ter wereld veel leidingwerk in de grond in om bijvoorbeeld gas, water etc te transporteren. Dit kan zorgen voor het ontstaan van laagfrequent geluid. Zoals al door diverse bronnen is aangeven, kan LFg risico’s voor onze gezondheid met zich meebrengen.

Hieronder vindt u enkele artikelen die over gastransport en LFg gaan.

Pipeline noise may be detrimental to health

bron: https://eu.newsleader.com/

Gas Pipeline Noise

Gas Pipeline Noise

Noise risks in the natural gas industry

bron: http://www.betamachinery.com/

Noise risk Gas Industry

Combating noise in gas pipeline transmission

bron: www.hazardexonthenet.net

Noise in Gas Pipelines