Klachtafhandeling Laagfrequent Geluid Provincie Gelderland

In de Provincie Gelderland is destijds een procedure opgezet, hoe om te gaan met de klachtafhandelingen van laagfrequent geluid. Dit verschilt namelijk erg per provincie. In de brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van Gelderland ziet u een korte uitleg, waarom er LFg meer aandacht moet krijgen. Tevens is er een werkwijze opgezet, waar men zich aan zou moeten houden.

Brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van Gelderland

Werkwijze Laaq Frequent Geluid provincie Gelderland, met inqanq van 1 januari 2017