Een overzicht van gepubliceerd onderzoek naar laagfrequent geluid en zijn gevolgen.

A Review of Published Research on Low Frequency Noise and its Effects

Report for Defra by Dr Geoff Leventhall Assisted by Dr Peter Pelmear and Dr Stephen Benton.